Themabijeenkomst: Entrepreneurship en Innovatie in Amsterdams B├Ęta onderwijs

Posted by @Starfish on March 11, 2015, 10:45 p.m.

Ask a question

This event is in the past
March 31, 2015, 3 p.m.
Science park 402, ACE Venture Lab

About

Doelgroep: opleidings- en onderzoeksdirecteuren, facultaire management, docenten, onderzoekers, studenten

Organisatie: College of Science, Graduate Schools, Center for Entrepreneurship en Technology Transfer Office

Er is veel gaande op het gebied van ondernemershap en innovatie in het universitaire onderwijs, met name nu sinds enige tijd valorisatie als derde pijler naast onderwijs en onderzoek is neergezet. Wat verstaan we eigenlijk onder ondernemershap en innovatie? Wat beogen we te bereiken met valorisatie? Wat betekent dit voor het onderwijs binnen de Amsterdamse exacte wetenschappen opleidingen?

Natuurlijk zijn er al diverse modules en bijvakken en zelfs minoren te volgen op het gebied van ondernemerschap en verwante onderwerpen. Is dat aanbod voldoende, en geschikt voor onze doelgroep? Wat zijn eigenlijk de doelgroepen? Wat hebben ze nodig? Niet alleen zijn er diverse niveaus (Bachelor, Master en Promovendi), er zijn ook zeer verschillende domeinen. Hoe betrekken we het bedrijfsleven bij het (vorm-)geven van dit onderwijs?

Ervaringsdeskundigen en belanghebbenden wisselen over deze prikkelende vragen van gedachten, met de bedoeling een aanzet te maken voor het versterken van dit type onderwijs. De moderator van de discussie is Bert Bredeweg.

Programma

Het programma kent drie onderdelen. We beginnen met enkele korte introducerende sprekers, oa. Dap Hartmann (TUD), Enno Masurel (ACE, VU), Martin Haring (HvA), Peter van Hoorn (VU) en Erik Boer (ACE, UvA). Vervolgens werken we middels twee ronden in subgroepen aan een aantal vragen. Elk gevolgd door een korte plenaire samenvatting. Na afloop is er een borrel.

14.45 - 15.00 Inloop en welkom
15.00 - 15.30 Introducerende sprekers ('fire starters')
15.30 - 16.00 Discussiegroepen ronde 1
16.00 - 16.15 Feedback ronde 1
16.15 - 16.45 Discussiegroepen ronde 2
16.45 - 17.00 Feedback ronde 2
17.00 Afronding en Borrel

Verslag van de bijeenkomst: Verslag Entrepreneurship en Innovatie in FNWI onderwijs 2015 10 30.pdf


Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.

See also


Questions