Onderwijstechnologie: Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA

Posted by @ICTO-AMC on July 18, 2014, 1:34 p.m.

Ask a question

About

Team ICT & Onderwijs

Het team ICT& Onderwijs draagt bij aan de optimale onderwijskundige inzet van ICT toepassingen in het medisch onderwijs. Het team bestaat uit medewerkers die zich bezighouden met het dagelijks beheer van digitale leermiddelen en innovatie hieromtrent, advisering, ontwerp en implementatie, beleidsvoorbereiding en wetenschappelijk onderzoek inclusief subsidieaanvragen en projectmanagement. Zij werken bij het dienstencentrum, bij het CEBE en bij het centrum voor bij- en nascholing van Onderwijssupport.

ICT toepassingen kunnen een uitstekend middel zijn om bij te dragen aan kwalitatief hoog waardig en modern onderwijs in de zorg. Enkele doelen waarvoor ICT-toepassingen in het onderwijs ingezet kunnen worden, zijn:

 • Zelfstudie (e-learning modules, digitale toetsing, webcolleges)
 • Ontdekkend leren (simulaties, serious games)
 • Authentiek toetsen (simulaties, e-learning modules, digitaal toetsen)
 • Interactief leren (stemkastjes, twitter, social bookmarking)
 • Samenwerkend leren (Wiki’s, Fora, Blackboard, Google Apps for education)
 • Delen en presenteren van leermaterialen (Blackboard, Google Apps for education)

Heeft u de wens om ICT in te zetten in uw onderwijs, bijvoorbeeld anti-plagiaat software of video clips? Heeft u een idee om een ICT toepassing te (her)ontwerpen zodat het beter aan uw onderwijswensen voldoet, bijvoorbeeld een e-learning module? Heeft u behoefte aan sparren op het gebied van digitale didactiek, bijvoorbeeld afstandsonderwijs of team gebaseerd leren? Wilt u meer ervaring opdoen met een ICT toepassing, bijvoorbeeld digitaal toetsen? Zoekt u naar subsidie om uw onderwijs te moderniseren? Wilt u weten wat er buiten het medisch onderwijs als ‘latest and greatest’ op ICT gebied wordt ingezet? Wilt u inspiratie bij het vertalen van de visie op onderwijs naar uw onderwijs en de inzet van ICT daarin?

Voor deze en nog veel meer vragen op het gebied van onderwijstechnologie bent u bij ons aan het goede adres. Gebruikt u daarvoor ons algemene mail adres icto@amc.uva.nl.

Wij hebben onze werkzaamheden onderverdeeld in een aantal specifieke gebieden. Als u een verzoek heeft in het kader onderwijs voor de inzet van onderstaande applicaties zult u te woord gestaan worden door de volgende personen:

 • Blackboard: Marvin Allee
 • E-learning modules: Ellen te Pas
 • Digitaal toetsen: Stephan Pronk, Tim Sijstermans & Ellen te Pas
 • Video in het onderwijs: Patrick Decker & Ellen te Pas
 • Digitale interactie tijdens hoorcolleges: Marvin Allee

Voor vragen die liggen op het terrein van onderwijsbeleid, onderzoek, (voorbereiding op) implementatietrajecten en subsidieaanvragen zult u in contact gebracht worden met Kim de Crom, Noor Christoph, en Ellen te Pas.


Wij zijn u graag van dienst!Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.