International Design Thinking workshop for university managers

Posted by @NatasaBrouwer on Sept. 16, 2018, 9:33 p.m.

Ask a question

About

Het Instituut voor Informatica van de UvA participeert in een consortium van 8 Europese universiteiten aan het EU Erasmus+ project 'Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University'. Dit project beoogt methodes van interdisciplinaire probleemoplossing binnen universiteiten (studenten, medewerkers en management) te stimuleren door middel van de design thinking benadering, en produceert daartoe didactisch materiaal, workshops en best practices.

Binnen dit project vindt van 26 t/m 30 november 2018 een 5-daagse workshop plaats aan de Birmingham City University (UK), gericht op mensen met een managementfunctie in onderwijsinstellingen. De workshop beoogt de participanten methodes te leveren om een divergerende kijk op complexe vraagstukken te stimuleren, alsook om creatieve methodes te gebruiken om hierin tot een oplossing te komen. Hiertoe zullen didactische materialen uit de design thinking benadering worden gebruikt, en mogelijk verbeterd met de feedback van de deelnemers, en uiteindelijk in een e-boek voor managers ter beschikking worden gesteld. Naast het werken aan zaken als 'problem definition', 'user journeys', en prototypes zijn er ook informele bijeenkomsten, studiebezoeken, presentaties en netwerksessies.

Van potentiële deelnemers wordt verwacht:
*een interesse in de design benadering en de bereidheid deze hands-on te ervaren en uit te voeren
*de mogelijkheid minstens 4 van de 5 dagen bij de workshop aanwezig te zijn
*bereidheid de opgedane kennis verder te verspreiden binnen de eigen werkomgeving

Locaties:
Birmingham City University: https://www.bcu.ac.uk/
Steamhouse: https://www.steamhouse.org.uk/

Voor de deelnemers worden de kosten vergoed. Het aantal deelnemers per universiteit is beperkt (het totaal aantal deelnemers zal rond de 30 zijn); het UvA team zal daarom een selectieprocedure hanteren.

Indien u geïnteresseerd bent (niet voor extra informatie) kunt u dit t/m 25 september doorgeven aan dr. Frank Nack: nack@uva.nl
Geef daarbij s.v.p. door uw:
*Naam
*Functie
*Bekendheid met design thinking: goed bekend / bekend / niet bekend


Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.