21 mei 2015

Blended learning

 • SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015
  • Toetsen en leren integreren
 • Wetenschappelijk en statistisch redeneren
  • Formatief
  • Summatief

SIG Digitaal Toetsen

Toetsen en leren integreren

De focus voor dit jaar ligt dan ook op het formatieve toetsen. Belangrijk hierbij zijn de aansluiting van het toetsen bij de ontwikkeling van digitale didactiek, docentenprofessionalisering en de inzet van grootschalige toetsitembanken die deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen (zie ook meerjarenplan SURF).

Wetenschappelijk en statistisch redeneren

WSR

De cursus is opgebouwd uit de volegnde onderdelen:

 • Colleges
 • WG: Werkgroepen
 • WO: Digitale weekopdrachten
 • VO: Voorbereidende opdrachten op de werkgroepen
 • BO: Blok opdracht
 • DT: Deeltentamens

\[\text{cijfer} = .8 \overline{DT} + \overline{BO} - WG - WO - VO\]

Examenregeling Psychologie 2e jaar 2014-2015

Blokken

Opzet 4 blokken van 5 weken.

 • Blok 1: Basisgereedschap wetenschappelijk en statistisch denken
 • Blok 2: Psychologisch onderzoek analyseren en evalueren
 • Blok 3: Redeneren over psychologische constructen incl Testontwikkeling
 • Blok 4: Wetenschap in beweging

Blok 1

Formatief

WO digitale instructie en oefening

 • Beschikbaar op maandag om 9:00
 • Deadline op dinsdag in de opvoldende week om 22:00
 • Geen punten
 • Enkel aftrek voor niet maken
 • Een vraag overslaan (zonder reflectie) is niet gemaakt
 • Altijd reflecteren bij leeg laten of niet begrijpen

De instructie voor de weekopdrachten zijn in blackboard geïntegreerd.

Statistiek colleges

Weblectures

ANOVA in levende lijve.

Werkgroep

De lastige punten van de afgelopen weekopdracht worden in de werkgroepen de week erna nog extra onder de aandacht gebracht. Dit op basis van de ervaring uit eerdere jaren.

Inloopspreekuur

Hier kunnen studenten specifieke vragen stellen over problemen waar ze tegenaan lopen.

Terugkoppeling

De werkgroepbegeleider kijkt globaal de weekopdrachten door en gebruikt met name de reflectie om de student verder te helpen of door te verwijzen.

Summatief

Deeltoets 1

De opzet van het tentamen bestond uit:

 • Critical thinking
 • Statistiek conceptueel
 • SPSS Toetskeuze
 • SPSS interpretatie
 • SPSS data bewerking
 • SPSS Analyse
 • R berekeningen

Terug koppeling op deze onderdelen aan student.

Deeltoets 1

 • 400 studenten
 • 4 locaties
 • 2 shifts