@Hans-GeorgKøller

Mr. Hans-Georg Køller

Expertise in practical work teaching and in supporting learners having transition learning problems (prior knowledge gaps)

About Hans-Georg Køller

Affiliation: Department of teacher education and pedagogy, University of Tromsø, Norway

Hans-Georg Køller is lecturer in science education. For most of his working life he was a chemistry and mathematics  teacher in upper secondary school. He had a part time position as lecturer in science education for over 10 years before he went back to the University in 2005. His research interests include practical work and supporting learners. 

=> Download Hans-Georg Køller CV and the list of his publications

Relevant publications about university teaching and learning (in Norvegian)

  • Eilertsen, T. V., Heitmann, S. M., Köller, H., Mathisen, S. og Valdermo, O. (1996): Åpen-bok-vurdering og utvikling av brei kompetanse (Open-book assessment and development of broad competence). I Evaluering i læring og utvikling. UNIKOMs rapportserie. Universitetet i Tromsø.
  • Eilertsen, T. V., Köller, H., and Valdermo, O. (2004) Idebank for læringsbok i kjemi (Ideas bank for a learning book in chemistry); http://www.uvett.uit.no/plp/lbk/
  • Køller, H.; Olufsen, M.. Hvordan forbedre studentenes faglige prestasjoner i kjemi? Erfaringer fra FoU-arbeid ved Universitetet i Tromsø. (How to improve students’ achievements in chemistry? Experiences from research at the University of Tromsø) (fulltekst) Uniped 2013; Volum 36 (3). ISSN 1893-8981.s 60 - 76.s
    doi: 10.3402/uniped.v36i3.20257.

Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.