eDee! - De plek om nieuw en tweedehands ICTO advies te krijgen

Posted by @ICTO-AMC on Nov. 5, 2014, 11:27 a.m. Contact: @ICTO-AMC

Ask a question

About

Samenvatting

Het doel van dit opschalingsproject is om een centrale, online leeromgeving in te richten met een aanbod voor docentprofessionalisering op het gebied van ICT en Onderwijs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande content van zowel het AMC als daarbuiten dat op dit moment in meer of mindere mate wordt gebruikt. 

Met dit project heeft team ICTO van de faculteit Geneeskunde een breed online trainingsaanbod in ‘Technology Enhanced Learning’ voor docenten opgezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van beschikbare (online) content uit eerdere professionaliseringsprojecten, zowel binnen het AMC als daarbuiten. Deze content is toegespitst op de ondersteuning van team ICTO, door bestaand materiaal samen te voegen, aan te passen en aan te vullen. Het totale aanbod wordt op één centrale (online) leeromgeving aangeboden en wordt complementair ingezet door medewerkers van team ICTO. De opgezette leeromgeving heeft als meerwaarde ten opzichte van de oude situatie dat: 
  • optimaal gebruik wordt gemaakt van resultaten van reeds uitgevoerde docentprofessionaliseringsprojecten. Deze content wordt laagdrempelig en gestructureerd aangeboden aan docenten op één centrale online leeromgeving. 
  • docenten laagdrempelig toegang hebben tot informatie en advies over de inzet van ICT in het Onderwijs. De content kan plaats- en tijdsonafhankelijk doorlopen worden. 
  • docenten concrete voorbeelden/demonstraties kunnen bekijken over de inzet van ICT en Onderwijs.
  • meer wordt aangesloten bij de individuele begeleidingsvoorkeur van de docent omdat zowel face-to-face begeleiding als online begeleiding zal worden geboden.
  • team ICTO op een gerichte en structurele wijze ondersteuning kan bieden, omdat docenten zich bijvoorbeeld voorafgaand aan een begeleidingstraject hebben georiënteerd/verdiept in ICT toepassingen in het onderwijs.
  • Het professionaliseringsaanbod via de online leeromgeving beschikbaar wordt gesteld aan de faculteit Geneeskunde, maar ook aan andere faculteiten c.q. onderwijsinstellingen

Resultaten

Alle projectresultaten zijn voor geïnteresseerde opleidingen, zowel intern in het AMC als daarbuiten, ter beschikking via de volgende link.

https://drive.google.com/folderview?id=0By3zELuGh30mcUxVcFhQcnVJcUE&usp=sharing 

Voor materiaal, informatie en personen die gelinkt zijn aan dit project, kunt u in de ‘See also’ sectie kijken aan de rechterkant van het scherm.

Projectleiding: Jorn Blom & Tim Sijstermans

Projectrapportagehttps://drive.google.com/open?id=0B9BpL0AFELgRcEt3dlFDVklPUG8&authuser=0


Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.