E-portfoliotool in Canvas

Posted by @NatasaBrouwer on March 12, 2018, 4:29 p.m. Contact: @NynkeKruiderink

Ask a question

About

Motivation for this project

Vanuit het onderwijs is er behoefte naar vakoverstijgende begeleiding, feedback en reflectie mogelijkheden. Tegelijkertijd is er een structurele wens om de overstap naar de arbeidsmarkt voor studenten te ondersteunen en de aansluiting tussen academische studies en professionele carrières inzichtelijk te maken, i.e. “showcasing”. Hoe kan Canvas helpen bij het ondersteunen in vakoverstijgende initiatieven?

In dit project wordt het onderzoecht hoe en welk e-portfilio in combinatie met Canvas hiervoor gebruikt kan worden door meerdere faculteiten.

Results

Deze projectaanvraag betreft een verkenning van mogelijkheden met een viertal platforms in combinatie met Canvas, en inhoeverre deze voldoen aan de wensen en de eisen vanuit het onderwijs.


De resultaten die wij verwachten te behalen zijn:

 1. Een duidelijk beeld van de wensen en verwachtingen van een e-portfolio tool die docenten, opleidingen en studenten van een groep vertegenwoordigers uit FMG en FNWI hebben.
 2. Een verkenning door experts geadviseerde tools:
  1. Pebblepad (https://www.pebblepad.co.uk/)
  2. Mahara (https://mahara.org/)
  3. Portfolium (https://portfolium.com)
  4. Scorion (in gebruik bij AMC/GNK & ACTA)
 3. Er wordt een advies uitgebracht richting de eigen faculetiten en ook het Canvas Programma.In eerste instantie zullen de twee samenwerkende faculteiten (FMG en FNWI) een eerste kennismaking ondernemen met de viertal platforms (hieronder beschreven) om in dialoog en samenspraak met de opleidingingen een beste keuze te kunnen maken, maar ook om vervolgstappen inzichtelijk te kunnen maken voor het Canvas Programma en ICTS. Dit zodat er een goeie planning gemaakt kan worden in samenspraak voor uitvoering.

Project leader: Nynke Kruidering (FMG)

Projectteam: Robert van Wijk (FNWI), Natasa Brouwer (FNWI), Guusje Smit (FNWI/FMG), Gabriel Ramirez Acevedo (FMG)

Start project: Maart 2018

End project: Mei 2018

Funding: 2.500 euro

Website:

Downloads: projectvoorstel


Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.