Hoe zit het met auteursrechten bij gebruik van video?

Video's van anderen worden vaak gebruikt als lesmateriaal. Wat mag en wat mag volgens het auteursrecht in Nederland niet?
Posted by @NatasaBrouwer on March 9, 2014, 8:31 p.m.
Context/Topic
Auteursrecht

Answers

  • Natasa Brouwer

    Jan. 3, 2014, 1:33 p.m.
    Op grond van art. 16 Auteurswet (de ‘onderwijsexceptie’) wordt als inbreuk op het auteursrecht op een werk (bij een ongewijzigd video) niet beschouwd: - de verveelvoudiging of openbaarmaking van gedeelten ervan uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs, - voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, - mits een billijke vergoeding aan de maker wordt betaald, - en voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld. Zie voor meer informatie op de UvA sites: http://icto.uva.nl/video/auteursrechten-bij-videos/auteursrecht_video.html
  • Natasa Brouwer

    April 1, 2019, 10:19 p.m.

Give answer